3 סיורי תשובה

 סיור ראשון מנהרות הכותל
הסיור יתקיים שלישי | ט"ז אלול, בשעה 17:00
בסיור :בתוך המנהרות המוכרות, נתחקה אחר תפקידו של הכהן
הגדול ביום הקדוש ביותר, ננסה להבין לאן שבים ומהיכן

סיור שני עיר דוד מסלול יבש
 יתקיים ביום שלישי  כ"ג אלול, בשעה 16:45
בסיור :דוד המלך מקים עולה של תשובה.הוא הרב׳ה הגדול שלנו לתשובתו של היחיד.
נלמד יחד פרקי תהילים שנכתבו ונוגנו במקום הזה עצמו. מזמורים של תשובה, געגוע ומימוש קרבת אלוקים

סיור שלישי עמק המלך
 יתקיים ביום ראשון  ו' תשרי בשעה , 16:45
בסיור: שבעה דברים קדמו לעולם,אחת מהן זו ירושלים והשניה היא התשובה.
האם יש קשר בין השתיים? מה הסוד שירושלים יכולה ללמד אותנו על התשובה?

מחיר:

450.00

דילוג לתוכן