שבת וינפש

הרבנית צביה טוקוצ'ינסקי

שבת וינפש קורס מתקדמות חדש!

מיועד לבוגרות קורס יסוד האדם 

הקורס עוסק בבנית נפש חזקה ויציבה 

מול כל מצוקות היומיום מתוך החיבור לשבת והאמונה.

 

          מה בקורס?

 

שיעור מספר:

שבת וינפש

פגישת והורדת הקליפות כדי שישתחרר הגדלות

1.     הקדמה

מ"ב מסעות ושבת (שמות, בשלח, ט"ו, כ"ב)

"ויסע משה את ישראל מים סוף" (רש"י כ"ה)

פרשת מסעי – (ל"ג, ה)

הקליפות השונות שמכסות את הנפש.

המ"ב מסעות בחיי כל יהודי – הבעש"ט

"על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו" – השגחה עילאית במסעות של הפרט.

התורה מציבה השבת כהקדמה למסעות.

 

2.     הקדמת שבת – צורת היהודי האמיתי

פגישת מהות השבת (7 פנימיות העולם – מטרת הבריאה) הנלמד מהפסוקים בחומש

שבת יסוד האמונה

אות היא לעולם עד בינו וביני

שבת וינפש – מצב צורת הנפש הבנויה שמתחת לכל שכבות המסעות

אמונה – יציבות כבסיס

קשר – חיבור

מרכיבים ראשונים

 

3.      

"באהבה וברצון שבת קודשך" (עונג וגם שמחה)

ויכולו – נכספה וגם כלתה נפשי

אהבה ורצון – תוצאת גדלות הנפש

"עונג וגם שמחה בהם למשכה"

 

4.      

"וינוחו בם" ישראל

סוד המנוחה שבנפש

מנוחת אהבה ונדבה, אמת ואמונה, שלום ושלווה, השקט ובטח.

5.     הפער

שבת – גאולה

מעין עולם הבא

פער הגלות – עיוות

המתנה של פעם בשבוע לטעום מעין הגאולה

צורת החיבור – הזרימה בין הקב"ה לישראל.

טוב ומטיב. כי הטוב ידבק בטוב.

האלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות

"ולישרי לב שמחה". אם כן כיצד נפל העיוות

בשבת – ובוקע חלוני רקיע – החזרת הזרימה.

6.      

"לכה דודי" (ר' שמשון רפאל הירש)

         צורת החיבור המקורית  (שמור וזכור – לקראת שבת)

         הפער התהומי – גלות  ("מקדש מלך" – "התנערי מעפר")

         החיבור מחדש – גאולה ("התעוררי – בואי כלה בואי כלה")

קומי צאי – דרישה שכוח בה

מקדש מלך – קומי צאי/התנערי מעפר קומי/ התעוררי

אופציית הקימה – אפשר וצריך אחרת.

דרישת הקימה – רב לך שבת בעמק הבכה.

איך מתחיל הקימה – קומי! לקיחת אחריות בעוז

ויכוח בין הקב"ה לישראל ממי נדרש הצעד הראשון:

קומי צאי או קומה ה'

7.     תהליך הקימה

…עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפכה רב לך שבת בעמק הבכה

אמון עצמי – זיכרוננו ופיקדונינו. לעורר הזיכרון והגילוי של ה"אני "האמיתי, מה הוא חושק ולאן רוצה להגיע.

זיהוי הפער העצמי

סלידה ממסכנות

היכולת לשנות הרגלי חשיבה

8.      

והוא יחמול עליך חמלה

הבנת ה' אלינו – י"ג מידות הרחמים

הבנת עצמינו – מה הוא אף אתה

9.      

התנערי מעפר קומי

החזרת ערך עצמי.

10.  

לבשי בגדי תפארתך עמי

זיהוי הקולות של הנשמה האלוקית והבהמית

עבודת ההפרדה (המבדיל בין קודש לחול, אור חושך, ישראל לעמים)

השבת אבידה – השבת עצמי, ביטחון עצמי,

                            הצבת חומה ברורה – היבדלת וקידשת את עמך ישראל בקדושתיך

רצונו של אדם כבודו – הנשמה – לעורר הרצון הפנימי.

11.  

קרבה אל נפשי גאלה

העבודה הרוחנית של קבלה עצמית.

רק כך האדם קרוב לנפשו – חיבור ורק משם יוכל להתרומם.

לעצור ביקורת עצמית

         אשמה

         שינאה עצמית

יתגדל ויתקדש שמה רבא בעלמא די ברא כרעותה – כרצונו, עם החסרונות.     

12.  

התעוררי התעוררי כי בא אורך …כבוד ה' עליך נגלה

גילוי – האדם יכול לבחור ההוויה שרוצה להיות בו.

האם מצב טוב מסביב הוא הגורם להוויה טובה ומאושרת

או שמא החלטת ההוויה מביאה את הברכה והמצב הטוב מסביב.

13.  

לא תבושי ולא תיכלמי מה תשתוחחי ומה תהמי

 

14.  

בך יחסו עניי עמי

 

15.  

ונבנתה עיר על תילה

 

16.  

לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה

איך להתחבר חיבור אמיתי פתוח וגלוי דרך תפילה

17.  

תוך אמוני עם סגולה

 

18.  

בואי כלה בואי כלה שבת מלכת

 

 

 

דילוג לתוכן