קורס: נוער מתמודד

מרצים :גב' ליבי צין + הרב אהרון הרשטיין

להשמעת מבוא מהקורס מהמרצה

מרצים :גב' ליבי צין + הרב אהרון הרשטיין

הנסיונות העומדים לפתחו של הנוער כיום גדולים יותר מאי פעם. בקורס נקבל כלים מעשיים לדילמות חינוכיות שונות:
בניית קשר עם המתבגר | גבולות | התמודדות עם חוצפה התמודדות נכונה מול פגעי הטכנולוגיה וכמו כן תקבלי
מענה לסוגיות רגשיות שצפות בחינוך מתבגרים.

11 מפגשים

דילוג לתוכן