קורס: נוער מתמודד

מרצים :גב' ליבי צין + הרב אהרון הרשטיין

נוער מתמודד

גב' ליבי צין + הרב אהרון הרשטיין

הקורס נלמד :מרחב קולי

הנסיונות העומדים לפתחו של הנוער כיום גדולים יותר מאי פעם. בקורס נקבל כלים מעשיים לדילמות חינוכיות שונות:
בניית קשר עם המתבגר | גבולות | התמודדות עם חוצפה | התמודדות נכונה מול פגעי הטכנולוגיה וכמו כן תקבלי
מענה לסוגיות רגשיות שצפות בחינוך מתבגרים.

טלפון ישיר :02-6566097

מספר שיעורים :6+5

יום ההרצאה :ראשון

תאריך הרצאה :כ"ה חשון

שעת הרצאה :שעה וחצי

דילוג לתוכן