קורס: ילדים מסדרים בעצמם

מרצים :גב' יעל זלץ תחי' + הגב' שולמית שחור תחי

ילדים מסדרים בעצמם

גב' יעל זלץ תחי' + הגב' שולמית שחור תחי

הקורס נלמד :מרחב קולי

בקורס משולב ויחיד מסוגו נלמד על חינוך ילדים ממקום נקי וחף מכעסים,
ועל דרכים פרקטיות להשגת שיתוף פעולה וגיוס הילדים לעזרתנו.

מספר שיעורים :5+6

יום ההרצאה :שלישי

תאריך הרצאה :ה' כסליו

שעת הרצאה :שעה וחצי

דילוג לתוכן