קורס: הורים מחתנים

מרצים :הגב' דבורה אורלנסקי תחי

הורים מחתנים

הגב' דבורה אורלנסקי תחי

הקורס נלמד :מרחב קולי

בקורס נלבן ונציף את הנושא על שלל הסתעפויותיו: החל
משלב השידוכים ועד ההכנה לנישואין ולווי הזוג בהמשך דרכו.
ניגע בנקודות חשובות ורגישות בנושא הורים לילדים נשואים.
חובה לכל אמא שרוצה להשקיע במקום האמיתי שיעזור לזוג
הצעיר להצליח!

טלפון ישיר :02-6566095

מספר שיעורים :10

יום ההרצאה :שני

תאריך הרצאה :כ"ו חשון

שעת הרצאה :שעתיים

דילוג לתוכן