קורס: הבן יקיר לי

מרצים :גב' איבון לנדא תחי'

הבן יקיר לי

גב' איבון לנדא תחי'

הקורס נלמד :מרחב קולי

ללא מענה לשאלות!!

כלים מקצועיים ומפת דרכים להתמודדות נכונה עם ילדים מאותגרי קשב: נלמד להציב גבולות, גם לילד שמתקשה
לקבל אותם, להקנות מיומנויות חברתיות, לשמור על הדימוי העצמי של הילד ואיך לגרום לביה"ס להתגייס למען הילד
המאתגר שלנו.

מספר שיעורים :18

יום ההרצאה :ראשון

תאריך הרצאה :כ"א חשון

דילוג לתוכן