קורס: הבית היהודי/להעשרה ירושלים

מרצים :הרבנית שמש תחי'

להשמעת מבוא מהקורס מהמרצה

מרצים :הרבנית שמש תחי'

קורס להכשרת מדריכות כלות ולהעשרה עצמית. יסודות הבית היהודי עם כלים אמיתיים לבנייה ולחידוש הקשר
הרגשי והנפשי בבית, וכלים לחינוך הילדים. הקורס מחיה את
הרבדים העמוקים שבנפש ופועל להכנת הלב לאחדות הנישואין.

הקורס התקיים באולם :ת"ת בתי אבות פוניבז', רח' הרב הירש 1

הקורס התקיים באולם :נתיבות - אולמי "סגולה" רח' ז'בוטינסקי.

הקורס התקיים באולם :בית שמש - "מוסדות חסד לשאול" רח' נחל שורק 25 .רמת בית שמש א'

דילוג לתוכן