קורס: הבית היהודי להעשרה

מרצים :הרבנית שמש תחי'

הבית היהודי להעשרה

הרבנית שמש תחי'

הקורס נלמד :מרחב קולי

קורס להכשרת מדריכות כלות ולהעשרה עצמית. יסודות הבית היהודי עם כלים אמיתיים לבנייה ולחידוש הקשר
הרגשי והנפשי בבית, וכלים לחינוך הילדים. הקורס מחיה את
הרבדים העמוקים שבנפש ופועל להכנת הלב לאחדות הנישואין.

טלפון ישיר :02-6566138

מספר שיעורים :28

יום ההרצאה :שלישי

תאריך הרצאה :כ"ז חשון

שעת הרצאה :שעתיים

דילוג לתוכן