קורס: בידך לבד בני ברק

מרצים :הרבנית אסתר מילר תחי' + הרב רייך שליט"א

להשמעת מבוא מהקורס מהמרצה

מרצים :הרבנית אסתר מילר תחי' + הרב רייך שליט"א

בקורס מקיף זה נלמד את יסודות האמונה, נקבל כלים ותשובות לתהיות ברגעים מאתגרים, איך נחנך לאמונה
בהירה ומתוקה כאם וכמובילת דור ונקבל כלים אמתיים
שיאפשרו לנו להיבנות ולצמוח בכל עת.

6+4 מפגשים

הקורס התקיים באולם :ת"ת בתי אבות פוניבז', רח' הרב הירש 1

דילוג לתוכן