סיור וירטואלי
אושוויץ, בירקנאו, וקרקוב

מרצים :הרב גולדווסר

מרצים :הרב גולדווסר

ניצחה הרוח את עמוד העשן – לבקר בקראקוב ובאושוויץ- בירקנאו. מסע מטלטל, רווי אמונה ותעצומות.

אודות הסיור

ניצחה הרוח את עמוד העשן – לבקר בקראקוב ובאושוויץ- בירקנאו. מסע מטלטל, רווי אמונה ותעצומות.

פרטים אודות הסיורים

הסיור וירטואלי ירושלים

הסיור וירטואלי ירושלים

הסיור וירטואלי בני ברק-אולם פרייליך רח' גיבורי ישראל 16 פינת רח' זמבה