כל סיורי שמיטה יחד

מרצים :הרב גולדווסר

מרצים :הרב גולדווסר

סיור בבית חלקיה /הרב אפרתי קרן שביעית/חוה חקלאית ברחובות

לרגל שבת הארץ נצא לקראת כלה לבקר את השדות המושבתים ואת גיבורי הכוח השובתים.
נצא אל השטח לראות את התמודדות את השאלות
ההלכתיות בהם עוסקים החקלאים, המגדלים, הרפתנים ומערכות הכשרות.
בתחילת החורף של שנת השמיטה הבעל"ט נצא לראות בעיניים
מה זה 'ספיחין' 'מצעים מנותקים' 'פרדסים מושבתים' ועוד.
הסיורים כוללים :
סיורי שמיטה בית חלקיה
הרב אפרתי קרן שביעית
חוה חלקאית ברחובות

אודות הסיור

לרגל שבת הארץ נצא לקראת כלה לבקר את השדות המושבתים ואת גיבורי הכוח השובתים.
נצא אל השטח לראות את התמודדות את השאלות
ההלכתיות בהם עוסקים החקלאים, המגדלים, הרפתנים ומערכות הכשרות.
בתחילת החורף של שנת השמיטה הבעל"ט נצא לראות בעיניים
מה זה 'ספיחין' 'מצעים מנותקים' 'פרדסים מושבתים' ועוד.
הסיורים כוללים :
סיורי שמיטה בית חלקיה
הרב אפרתי קרן שביעית
חוה חלקאית ברחובות

פרטים אודות הסיורים

דילוג לתוכן