חוה חלקאית ברחובות

מרצים :הרב גולדווסר

מרצים :הרב גולדווסר

לרגל שבת הארץ נצא לקראת כלה לבקר את השדות המושבתים ואת גיבורי הכוח השובתים.
נצא אל השטח לראות את התמודדות את השאלות
ההלכתיות בהם עוסקים החקלאים, המגדלים, הרפתנים ומערכות הכשרות.
בתחילת החורף של שנת השמיטה הבעל"ט נצא לראות בעיניים
מה זה 'ספיחין' 'מצעים מנותקים' 'פרדסים מושבתים' ועוד.

אודות הסיור

לרגל שבת הארץ נצא לקראת כלה לבקר את השדות המושבתים ואת גיבורי הכוח השובתים.
נצא אל השטח לראות את התמודדות את השאלות
ההלכתיות בהם עוסקים החקלאים, המגדלים, הרפתנים ומערכות הכשרות.
בתחילת החורף של שנת השמיטה הבעל"ט נצא לראות בעיניים
מה זה 'ספיחין' 'מצעים מנותקים' 'פרדסים מושבתים' ועוד.

פרטים אודות הסיורים

דילוג לתוכן