סניפים ודרכי הגעה

כתובת : רח' אדוניהו הכהן  26 קומה 4, בית כנסת היזדיים 
   
קורסים לנשים:  
הרבנית טיקוצ'ינסקי 
הרבנית רות שמש  
הגב' שרה מאיר   
הגב' יעל זלץ  
הרב בויאר 
הרבנית נוישטאט 
קורסים לגברים: 
הרב משה בויאר
קורסי נשים  : 
הרבנית רות שמש –     רח' חזון איש 78 ת"ת  "פרי חדש " אולם שנדליר" 
הרב בויאר –    רח' קדושת יום טוב 7 ב"ב  
הרבנית נוישטאט –  רח' הרב הירש 10 ת"ת בתי אבות
 הרבנית צביה טוקצינסקי  –  רח' קדושת יום טוב 7 
הגב' יעל זלץ  –   רח' הרב הירש 10 בתי אבות פוניבז'
קורסי גברים  : 
הרב בויאר –  רח' הרב הירש 10 ת"ת בתי אבות פונוביז'
 
 הרבנית נוישטאט  –   רח' פחד יצחק 3,  אולם מרדכי ואסתר
 
 
הרב בויאר –  רח' נחל לכיש 33, אולם מוצא מים 
הרבנית רות שמש –   רח' קפלן 6 , בית אשכול 
הרבנית רות שמש –  רח' טבור הארץ 1, מלון ברז'יק 
דילוג לתוכן