מידות הנפש

הרב דוד גבירצמן

נפש האדם שואפת לאיזון.
הקורס עוסק בהכרת כוחות הנפש
ע"פ התורה והדרך בה הם מפעילים
את האדם.
הכרה זו מעלה את היכולת של
האדם לנווט לבחירות נכונות בדרך
שהתוו לנו הצדיקים לאורך הדורות,
ומעניקה ללומדת כלים לחיות מתוך
חירות רגשית ושמחה.
קורס מומלץ במיוחד לבעלות עומק.

מה בקורס?

  • נפש האדם והמרכיבים הדומיננטים המנהלים אותה.
  • סוד האיזון – כיצד מספקים לכל חלק את מקומו בצורה מיטבית.
  • מהם המידות בנפש, וכיצד מידות קוטביות הקיימות בנו, יוצרות קונפליקטים ומשליכות על כל תחומי החיים.
  • הבנה והשלמה עם חלקי הנפש השונים מתוך כבוד, מודעות ובחירה.
  • האגו והדחפים – כלים לניהול וכיצד לרתום אותם לעבודת ה'.
דילוג לתוכן