בניית יסוד האדם

הרבנית שרי מאיר תחי'

קורס יישומי המבוסס על הדרך של הר' צ.טוקצ'ינסקי המפגיש את האדם עם עצמו ועם כוחותיו.

לך – שלמדת את יסודות בנין האדם,

עברת את התהליך של הרחבת הלב 

והבנת לעומק את כוח האמון כיסוד להצמחת כל יהודי

מוגש קורס מעשי, הנכנס בפועל לתוך זירת החיים, 

מציב את השאלות המורכבות העולות בתהליך העבודה ב”שטח” תוך ירידה לפרטים

 ומעניק מסלול מותווה ופרטני מתוך נתינת מענה לקשיים המלווים את תהליך הבנייה. 

הגב’ שרה מאיר – בהכוונת הר’ צביה, מטפלת בתהליכים אישיים של התמודדיות ואתגרים מול בני הבית וגם של האשה מול עצמה בדרך הבהירה והמוארת – היונקת ממעינות הנצח.

תוכן הקורס:

כדי להגיע לגדלות ולמצות את הכוחות שניתנו לנו משמיא, אדם חייב לפגוש את עצמו.

החיים שלנו, בדור עקבתא דמשיחא, הם חיים של הישרדות

ואנשים רבים מסתובבים כשכאב גדול בליבם.

הכאב בא לידי ביטוי בהתנהגויות שליליות/לקויות, שאנו מפרשים באופן לא נכון.

בואי – להגיע להבנה פנימית של הזולת ושל עצמך
ללמוד מה זה להיות אמיתי ואיך לגדול בטבעיות ובחיבור לרגשות,
להכיר ממה נולדת חרדה ואיך מגיעים לרפואה שלימה,

לדעת לגדל ילדים באהבה עם סמכות וגבולות
להתחבר לרצון, לבנות את ליבך ולהשפיע על בני ביתך.

להלן מקצת הנושאים הנלמדים במהלך הקורס:

  • חיבור האדם לעצמו
  • פגישת האדם את עצמו
  • הבנה- תנאי בסיסי לבניה
  • חיבור לנקודת הבחירה- מנוף לצמיחה
  • הגנה- שילוב של אהבה ויראה
  • חרדה
  • גדילה וצמיחה טבעית
  • סמכות וגבולות
  • רצון
  • נתינה ומסירות של הורים

16 שעורים

שעות: 10:00-12:00 בבוקר

ירושלים

ימי שלישי בביה"כ "יזדים" רח' אדוניהו הכהן 26

משתתפות מספרות :