מאמרים

הכנה לימים נוראים

הכנה לימים נוראים

יום א’ כ”א אלול תשע”ט בית כנסת היזדים

קרא עוד ←
הדרך לגאולה

הדרך לגאולה

מאמר מאת : הרבנית י.נוישטאט תחי' המסר של פסח, פה-סח. הקב"ה אומר לנו- 'השמיעיני את קולך כי קולך ערב', זה נאמר על אותו הקול שהקב"ה שמע, כשהיינו במצרים במצב של מ"ט שערי טומאה, 'ויצעקו בני ישראל… וישמע השם', הקול של הילדים

קרא עוד ←
הרי את מקודשת לי

הרי את מקודשת לי

מאמר מאת : הרבנית י.נוישטאט תחי' נשים יקרות, אנחנו מתכוננות לחג השבועות ,שכשמו כן הוא, מגיע לאחר הכנה של שבעה שבועות של ספירת העומר, שבהם אנו מצפות ומתכוננות לקבלת התורה. הקב"ה רוצה לקדש אותנו, וטבעת הקידושין היא התורה הקדושה .כיצד אפשר

קרא עוד ←
רואים את הקולות

רואים את הקולות

מאמר מאת הרב  : הרב יחיאל פליסקין שליט"א במדרש רבה )שמות ה', ט'(: בוא וראה היאך הקול יוצא אצל כל ישראל כל אחד ואחד לפי כחו, הזקנים לפי כחן, הבחורים לפי כחן, והקטנים לפי כחן, והיונקים לפי כחן, והנשים לפי

קרא עוד ←
שימו לב אל הנשמה

שימו לב אל הנשמה

מאמר מאת : א. גנופלסקי "תנו רבנן שלשה קולות הולכין מסוף העולם ועד סופו ,ואלו הן גלגל חמה, קול המונה של רומי וקול הנשמה בשעה שיוצאה מן הגוף. ויש אומרים אף לידה ")יומא כ"א.( הנה יצאה לה השמש וקולה מנסר בעולם,

קרא עוד ←
איך להאהיב את חג הפסח והכנותיו

איך להאהיב את חג הפסח והכנותיו

מאמר מאת: הרב יחיאל  פליסקין שליט"א   חג הפסח ידוע לכל כחג החינוך ,שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא. במאמר זה ננסה להאיר כמה הזדמנויות חינוכיות שזמנן בערב פסח. בפסח, מאיר לנו הקב"ה את אור האמונה. אנו מחדשים בליבנו ובלב ילדינו את האמונה

קרא עוד ←