קורס: אהבה בכל תנאי

מרצים :הרבנית י. נוישטאט תחי'

מרצים :הרבנית י. נוישטאט תחי'

ליבה של אישה רחב, אוהב ומכיל. לעיתים בעיתות קושי,
רגשות של כאב את ליבה ממלאים. מסע לגילוי מעיינות
אהבה חבויים שיכסו על כל פשעים.

5 שיעורים

הקורס לא קיים בני ברק

יום לא זמין

שעה לא זמינה

ירושלים

שני בוקר

10:30-12:00

דילוג לתוכן