קורס: חינוך איכותי במרחב הקולי

מרצים :הרב סגל שליט"א

כלים מקצועיים ועקרונות בחינוך ילדים ע"פ חז"ל

מרצים :הרב סגל שליט"א

בן זוג חצי מחיר

כלים מקצועיים ועקרונות בחינוך ילדים ע"פ חז"ל
בשילוב קטעי צפיה עוצמתיים
הקורס מועבר באופן חוויתי ועוסק בכל תחומי החינוך:
תקשורת בין הורים לילדים / קשר ונאמנות רגשית /
סמכות בריאה / גבולות / משמעת / סודות המוטבציה
אצל ילדים ועוד… הקורס שם דגש על התפתחות רגשית
תקינה כדי לגדל ילדים עובדי ה' מתוך בחירה ושמחה

12 שיעורים

יום שני

כ"ז סיון (7.6)

חצי שעה

דילוג לתוכן