משבריך וגליך
הרב דוד גבירצמן

קצר ועצמתי!

הכל מתחיל ונגמר בפרוש שאנחנו נותנים
לכל הקורה סביבנו ולמה שעובר עלינו.
בואי ללמוד איך המשבר יהפוך לגילוי נפלא בחייך!

הקורס יעסוק בתורת ההתחזקות- זהו הכלי העוצמתי והחזק ביותר
לגלוי תעצומות בעיתות משבר ובאתגרים היומיומים.

קבלת כלים עצמתיים לעבור את משברי החיים .

משתתפות מספרות

דילוג לתוכן