ה' אור לי

הגב' ח. חפץ

כמה מילים מאת הגב' ח. חפץ

עיון בספר יחזקאל

בקורס נראה כיצד נגלה אור ה' 

בתוך ימי ההסתר של ימי חורבן בית ראשון, 

בקורס יושם דגש מיוחד על מציאת המקום האישי בתוך הנבואות

 כי כל נבואה שנכתבה – נצרכה לכל יחיד בכל דור.

דילוג לתוכן