השבת בחיי המשפחה

מרצים מתחלפים

קצר ועצמתי!

קורס עם מרצי הדגל של ארגון איל"ה

להתחבר למהות הפנימית  של השבת,

וללמוד מהי הדרך

לחוות אותה  עם בני משפחתך

מתוך עונג וחוויה משפחתית מלכדת

להתחבר לעומק המתנה

משתתפות מספרות

דילוג לתוכן